Ve Zlaté síni bude vystaven výbor z díla nestora mosteckých malířů Karla Bořeckého z let 1959 - 2006. Kolekce více než třicet obrazů Nejfantastičtější je skutečnost byla připravena speciálně pro tuto bilanční výstavu a ještě nikdy takto vystavena nebyla. Některé z obrazů vystaveny ještě nebyly vůbec, jiné jsou naopak již legendární. "Část obrazů jsme vybrali z malířova ateliéru, ovšem většinou byly pro tuto výstavu obrazy zapůjčeny ze soukromých sbírek," uvedl ředitel knihovny Tomáš Odrášek. Vedle stylizovaných figur, portrétů a snových krajin z počátků malířovy kariéry budou samozřejmě vystaveny i malby obrazů zátiší a květin. Některé obrazy jsou prodejné. Ve Stříbrné síni představí svou monotematickou kolekci barevných fotografií skleníkových orchidejí teplický profesionální fotograf Zbyněk Prys.