Výstava se badatelsky co nejobjektivněji pokouší vyrovnat s velice náročným tématem. Těžba uranu v Krušných Horách zažila největší rozmach v období takzvané studené války a hrála důležitou roli v rámci „závodů ve zbrojení“. Dobývání uranu na české i německé straně hor probíhalo pod nekompromisním dohledem tehdejšího Sovětského svazu.

A právě politický rozměr těžby tvrdě dopadal na osudy lidí. Pohled zpět je mementem a přináší poznání, které jen málokterý návštěvník výstavy přijme bez silných emocí.

Autoři se zároveň pokusili představit budoucnost uranu, a to zejména v souvislosti s postupnou odstávkou jaderných elektráren v Evropě. Tím se výstava stává vysoce aktuální jak pro dospělé návštěvníky, tak pro školní mládež.

V rámci výstavy je připraven doprovodný program formou přednášek, s důrazem na různé aspekty tématu. Vernisáž výstavy je již ve čtvrtek 10. října v 17 hodin. Výstava potrvá do konce ledna 2020.