Všichni zaměstnanci kostela budou během této mimořádné akce představovat panovníky a krále, návštěvníci pak mohou – s malou nápovědou průvodce – hádat, jak se jednotliví představitelé jmenují. Každý, kdo správně uhádne, bude po zásluze odměněn.

Prohlídka, která započne ve 21 hodin bude mimo jiné okořeněná poutavým vyprávěním varhaníka Radka Turčáni, který však nebude o varhanách, umístěných v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, jen vyprávět, ale bude na ně návštěvníkům také hrát.

Kostýmové prohlídky začnou v 15:00, 17:00 a 19:00 hodin a poslední speciální prohlídka s varhanami proběhne ve 21:00 hodin. To je také čas, kdy bude do kostela vpuštěn poslední návštěvník. Kostel ze 16. století je nejvýznamnějším historickým objektem v Mostě. Od roku 2010 je Národní kulturní památkou.