Výstava Děti na jabloni představuje malby a instalaci Petry Švecové, které vycházejí z hledání a vytváření vlastního mikrosvěta, zároveň ale reagují na samotný prostor a příběh děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Jde o hru se symboly, která ale zároveň řeší obraz jako takový – práci s prostorem mezi jednotlivými prvky i paměť plátna.

Barva, světlo, tvary. Jako bychom kdesi v paměti měli uložené symboly, přes které vnímáme svět - a přesto, že je překrýváme čímsi novým, stále se vrací.

Petra Švecová je absolventkou pražské Akademie výtvarných umění (2012 – 2018, prof Milan Knížák, prof. Vladimír Kokolia a doc. Vladimír Skrepl) a ve své tvorbě se věnuje především malbě, paralelně ale pracuje i s fotografiemi a site specific instalacemi. Výstava potrvá do 13. řííjna.

Otevřeno je každý den kromě pondělí, a to mezi 9. a 17. hodinou. Vstupné je 20 Kč, snížené 5 Kč.

Páteční Deník s TV magazínem.