Koncert devítinásobné držitelky Zlatého slavíka (v letech 1977 až 1985) začne v 19 hodin. Čtenáři Mosteckého deníku si mohou zasoutěžit o vstupenky.

Stačí odpovědět na otázku:

Kolik Zlatých slavíků Hana Zagorová získala?

a) 5
b) 7
c) 9

Své odpovědi zasílejte nejpozději do středy 12. prosince e-mailem na adresu redakce.most@denik.cz a připojte své telefonní číslo. Pak už jen stačí počkat, jestli budete mezi třemi vylosovanými, kteří dostanou 1 + 1 vstupenku na tento skvělý koncert.

Hana Zagorová - Maluj zase obrázky (1982)  Zdroj: YouTube.com/Hana Zagorová Channel