Socha totiž byla původně umístěna v obci Dolní Jiřetín. Kvůli likvidaci obce z důvodu těžby uhlí byla socha přemístěna do Horního Jiřetína a posléze do Českých Zlatníků. Dle tvrzení zástupců Horního Jiřetína byla socha umístěna v Horním Jiřetíněně do roku 1985, a poté přemístěna, neboť i tam se mělo o rok později začít těžit uhlí. Sochu tak chtěli zpět do svého majetku.

„Se žalobou jsme nesouhlasili, tak jsme podali vzájemnou žalobu, kterou jsme požadovali určení vlastnictví sochy,“ uvedla starostka Obrnic Drahomíra Miklošová. Podle ní je to jedna z mála kulturních památek v obci. Socha byla v roce 1963 zapsána do státního seznamu nemovitých kulturních památek, v němž byl jako vlastník uveden místní národní výbor, bez bližšího určení. Z doby po přemístění sochy je jako vlastník uveden Místní národní výbor Obrnice. Po letech okresní soud v Mostě rozhodl, že kulturní památka patří Obrnicím.