Vybrali jsme pro vás deset největších a nejzajímavějších, s nimiž vás v příštích týdnech seznámíme. A na které se můžete těšit? Další díl přineseme přesně za týden v sobotu.

DOLNÍ JIŘETÍN
SOUŠ
LIBKOVICE
SOUŠ
ZÁLUŽÍ
DŘÍNOV
KOMOŘANY
TŘEBUŠICE
KOPISTY
DOLNÍ LITVÍNOV


První písemná zmínka o obci Ervěnice pochází z roku 1238. Původní název byl Ručnice, tj. příkop. Později byla obec nazývána Erwenicz, latinsky „in Lacu“, německy „de Se“ či „de Zee“. Později bylo německé jméno obce Seestadtl.

Obec se rozkládala při řece Bílině. Sousedila s Dřínovem, Třebušicemi a Holešicemi. Původní šlechtická sídla v obci představovaly dvě tvrze, oddělené od sebe řekou Bílinou, které patřily různým majitelům.

První z obou tvrzí byla užívána asi od roku 1300 až do 2. poloviny 15. století. Druhá tvrz, poněkud mladší, sloužila svému účelu od počátku 14. století a zanikla snad během 1. poloviny 16. století.

Dle listin se Ervěnice staly městem již ve 14. století, v roce 1568 obdržely městský znak a pečeť. V roce 1519 byly obě části obce spojeny v majetku Šebestiána z Veitmile. Roku 1571 se dostaly do držení Bohuslava staršího z Michalovic. V roce 1622 byly Michalovicům zkonfiskovány a posléze připojeny Vilémem Popelem z Lobkovic k panství Nové Sedlo nad Bílinou - Jezeří až do roku 1848.

Na katastru obce byla v roce 1892 vybudována šachta Elly a v roce 1902 hlubinný důl i lom Hedvika. Ve 20. letech byla postavena státní elektrárna, která zásobovala elektřinou okolí, ale i Prahu.

V horní části náměstí stál původně románský, později renesančně a barokně přestavěný kostel sv. Jakuba Většího. V roce 1899 kostel kompletně vyhořel ale byl ihned postaven znovu. Z původního inventáře stojí za zmínku dřevěná křtitelnice z poloviny 18. století a barokní Madona z doby kolem roku 1720.

Uprostřed náměstí stála barokní podvojná socha sv. Jana Nepomuckého, původně z roku 1730. V roce 1717 byla v obci postavena socha sv. Floriána a dále zde byla socha sv. Antonína Paduánského z konce 18. století. Obě byly přemístěny do Malého Března. Obec Ervěnice byla zbourána v letech 1959 až 1960.

Jaroslav Hron

O NAKLADATELSTVÍ J. HRONA
Nakladatelství Hron má v nabídce mnoho DVD o zaniklých obcí Mostecka, Jirkovska a Bílinska a dále několik desítek DVD a brožur o historii všech měst a většiny obcí v celých severních Čechách. Mimo jiné tento rok vyšlo 2 DVD „Starý a nový Most“, DVD „Stoletá proměna Litvínova„, dále DVD o Teplicích a okolí, Ústí nad Labem a okolí, Lounech a okolí a Žatci a okolí. Veškerá DVD, brožury a také pohledy starého a nového Mostu, zaniklých obcí apod. je možné objednat na internetu na http://www.jaroslavhron.ic.cz, kde je kompletní nabídka zboží o Mostě a nejen o něm, zaniklých obcích a městech v celých severních Čechách.