Vybrali jsme pro vás deset největších a nejzajímavějších, s nimiž vás v příštích týdnech seznámíme. A na které se můžete těšit?

ERVĚNICE
LIBKOVICE
SOUŠ
ZÁLUŽÍ
DŘÍNOV
KOMOŘANY
TŘEBUŠICE
KOPISTY
DOLNÍ LITVÍNOV

Obec Jiřetín je poprvé písemně zmíněna již v roce 1263 v listině upravující poddanské povinnosti. Majitelem vsi byl tehdy Protiva z rodu pánů z Rýzmburku.
Jen o několik let mladší je listina krále Přemysla Otakara II., jejíž pomocí se královské město Most zbavilo vznikající konkurence Jiřetína, Kopist a Ervěnic.
V průběhu 13. až 16. století se v obci vystřídala řada majitelů. Několikrát došlo také k obměnám názvu obce - roku 1263 od Jorrenthal, přes Jurncetin roku 1278, dále Jurntyn roku 1354 až po Gyrzietin v roce 1459. Roku 1409, kdy majiteli obce byli Koldicové, došlo k rozdělení Jiřetína na Dolní a Horní.

Následující rok se pravá strana obce podél potoka stala součástí Panství Jezeří. Levá strana obce pak byla od roku 1562 součástí Horního Litvínova.
Již od roku 1644 měl Jiřetín školu, která byla jednou z nejstarších v oblasti. 17. století přineslo Jiřetínu dvě velké pohromy - první z nich byla třicetiletá válka, druhou, ještě strašnější, byla morová epidemie v roce 1680.

Na památku této události byl v Jiřetíné v roce 1700 zbudován morový sloup, který byl ve 30. letech minulého století zničen.
Od roku 1872 byla v obci v provozu železniční dráha. Významným rodákem obce byl hudební skladatel František Glaeser, který se stal královským kapelníkem divadel ve Vídni, v Berlíně a v Kodani.

V okolí Jiřetína se nalézá zámek Jezeří a obec Černice, německy Zirnitz. Obec Dolní Jiřetín byla zlikvidována v letech 1980 až 1983 z důvodu postupu těžby uhlí.

Jaroslav Hron

O NAKLADATELSTVÍ J. HRONA
Nakladatelství Hron má v nabídce mnoho DVD o zaniklých obcí Mostecka, Jirkovska a Bílinska a dále několik desítek DVD a brožur o historii všech měst a většiny obcí v celých severních Čechách. Mimo jiné tento rok vyšlo 2 DVD „Starý a nový Most“, DVD „Stoletá proměna Litvínova„, dále DVD o Teplicích a okolí, Ústí nad Labem a okolí, Lounech a okolí a Žatci a okolí. Veškerá DVD, brožury a také pohledy starého a nového Mostu, zaniklých obcí apod. je možné objednat na internetu na http://www.jaroslavhron.ic.cz, kde je kompletní nabídka zboží o Mostě a nejen o něm, zaniklých obcích a městech v celých severních Čechách.