Jaký je ale jinak život v klášteře, když se o něm v poslední době mluvilo, že je zavřený a že se zruší?

Po úmrtí oseckého opata Bernharda Thebese v loňském roce došlo sice k dočasnému přerušení řeholního života v klášteře. Život v klášteře však pokračuje po několika liniích. Vstupní areál má pronajato město Osek a zřídilo zde infocentrum, které poskytuje veškeré služby návštěvníkům - vede prohlídky kláštera s českým i německým výkladem, připravuje výstavy ve výstavních sálech, podává informace a propagační materiál.

Spolek přátel kláštera Osek je občanské sdružení, jehož členové se zajímají o klášter a snaží se mu pomáhat. Existuje od roku 1992 a má nyní přes 200 členů.

Od roku 1996, kdy klášter slavil 800 let svého založení, se každý rok konají koncerty duchovní a klasické hudby v prostorách klášterního kostela. Střídají se přední hudebníci, sbory a orchestry od nás i z ciziny.

Pokračují práce při obnově klášterních objektů, která probíhá od roku 1996, kdy byl klášter prohlášen za národní kulturní památku. Loni byla dokončena obnova chórových lavic v klášterním kostele a letos se restauruje klenba v levém křídle nad chórovými varhanami.

Práce na obnově klášterních zahrad pokračuje v rámci projektu XENOS, kde probíhají zejména nyní o prázdninách brigády žáků a studentů při čištění zahradních ploch.

„To je jen stručný přehled hlavních aktivit v oseckém klášteře, kde je stále živo a kde doufáme, že v dohledné době s obnoví i řeholní život,,“ říká za Spolek přátel kláštera Osek Norbert Krutský.

(re)