V kulturně společenském centru se tak podle odhadů sešlo zhruba 300 návštěvníků. Na programu bylo hlavně dobré pití a tanec, doprovázený celovečerním vystoupením skupiny Mane se zpěvačkou Renatou Matoušovou. Po krátkém projevu bývalého ředitele gymnázia Karla Zdražila odstartovala zábava, která trvala do druhé hodiny ranní. Slavnosti gymnázia, ale nejsou jedinou akcí pořádanou litvínovským gymnáziem.

„Kromě Slavností, které jsou určeny především absolventům, pořádáme maturitní ples. Studentům jsou určeny Vánoční besídka v prosineci, květnový Majáles a Zahradní slavnost v červnu, které probíhají plně v jejich režii. Na všech těchto akcích jsou v různém počtu zastoupeni studenti, absolventi a profesoři,“ uvedl zástupce ředitele Vladimír Srp dodává: „Myslím, že Slavnosti splnily svůj účel, tj. udržet spojení mezi školou a jejími absolventy a posílit vzájemné vazby mezi profesory, absolventy a současnými studenty. Všichni jsme se dobře bavili a už se těšíme na další ročník.“