Autory publikace o 250 stranách jsou uznávaný odborník na rekultivace Stanislav Štýs a geobotanik Václav Větvička, který přispěl fundovaným zamyšlením o vývoji a stavu zeleně v našem regionu, přičemž samozřejmě neopomněl ani obnovu krajiny postižené těžbou uhlí. „Z Mostu se stává kvetoucí zahrada, město obklopené lesy a zelení,“ píše v úvodu známý popularizátor květeny. Hlavní část výpravné publikace však tvoří fotografie z dílny Stanislav Štýse, který svým objektivem zmapoval nejen samotné město Most, ale také jeho široké okolí. „Donedávna ještě černý Most poslední dobou výrazně zezelenal. Oproti stavu před těžbou, kdy se jednalo o zemědělskou oblast, zde díky rekultivacím přibylo lesů, parků, ovocných sadů, vinic, vodních ploch, zahrádkářských osad, ale i hřišť, sportovišť a ploch s rekreační funkcí,“ vysvětluje Štýs.

Kniha v mnohém vybočuje z titulů, které byly dosud o Mostě napsány, protože ukazuje město ve zcela novém světle. „To byl také důvod, proč nás tento námět zaujal. Mění totiž zažitý pohled na náš region, který si většina lidí stále spojuje jen s měsíční krajinou,“ podotkl Bohuslav Helešic, spolumajitel nakladatelství Hněvín.

Most v zeleném je již sedmou publikací z regionální řady místního vydavatelství. V minulosti již vyšly tituly Most Jiřího Baláše, Zmizelý Most, Magický Most, regionální vlastivědy Mostecko a Chomutovsko a vzpomínková knížka na herce Karla Nonnera. V přípravě je pak kniha Most – nedokončené město, která čtenářům přiblíží výstavbu nového Mostu.

Jiří Macan