Benefice Zpívám pro Tebe v Severočeském divadle opět pomůže nemocnému dítěti z kraje.

Martina a Petr Zemanovi, sbormistři Ústeckého dětského sboru Univerzity J. E. Purkyně, na něj zvou zpěvačky Petru Janů, Danielu Šinkorovou, Petru Černockou a zpěváka i hudebníka Václava Koptu. Spíkr bude herec Jan Šťastný, jako loni vystoupí 
i Ústecký dětský sbor. Ptali jsme se Martiny Zemanové, která benefiční koncert vymyslela a organizuje.

Je těžké zvolit, koho podpořit?
Není to těžké, ale je to velmi zodpovědné.  Dětí, které potřebují pomoci, je v našem regionu mnoho. Zpíváme pro Tebe  je však koncert, který je věnován jednomu z nich.

Radíme se s lékaři

Konzultujete vše s odborníky?
Ano, radím se s pediatry z ústecké nemocnice, kteří mají zmapovanou situaci. Po 1. ročníku benefičního koncertu mi volalo pár rodičů. Ale snažím se, aby výběr obdarovávaného nebyl na mém rozhodnutí, ale na radě lékařů.

Velmi spoléháte na vstupné. Nebylo by jednodušší oslovit movité sponzory a partnery?
Tak vůbec neuvažuji. Myslím si, že lidé, kteří si koupí vstupenku na náš koncert, už vědí, že přispívají konkrétnímu dítěti na konkrétní věc.  Rozpočet koncertu je nastaven tak, aby vstupné pokrylo většinu nákladů na organizaci velmi náročné akce. Cílem koncertu je pobavit a nechat zažít obecenstvo pocit štěstí z dobrého skutku.  Jde o to, aby i obyčejný člověk, který nemá vysoký příjem peněz, pochopil, že když se spojí takových lidí víc, dá to dohromady dost pro pořízení něčeho finančně nedostupného pro potřebné dítě. Všechny náklady jsou tedy rozděleny mezi diváky a sponzory.

Co vás loni na benefici nejvíce zaujalo a nadchlo?
Nejdůležitější bylo vlastní nadšení a přesvědčení o tom, že dělám správnou věc. Pak jsem postupně přesvědčovala kolegy v práci a vedení Pedagogické fakulty UJEP (doc. Pavla Doulíka), umělce i ostatní lidi. Ti všichni, včetně předsedkyně ČSÚ prof. Ivy Ritschelové, mě překvapili pozitivními reakcemi. Překvapila mě spolupráce s Michalem Horáčkem, který podpořil koncert osobní účastí 
v divadle a nechal Petru Zemanovi, hlavnímu sbormistru  Ústeckého dětského sboru UJEP, volné ruce při sborové úpravě závěrečné písně „Zázrak". Text je Michala Horáčka, hudba Petra Hapky, sólo zpívala Daniela Šinkorová.

Přípravy od září

Pořádání beneficí není snadné. 
V čem byl 1. ročník poučný?
Nadšení během příprav vystřídaly obavy, zda akce vyprodá divadlo,  zda vše vyjde po stránce organizační i dramaturgické. Ty obavy opadnou až po skončení koncertu.
Přípravy trvají od září do konce února,  to je půl roku starostí, zařizování. Zajímavá je spolupráce s mediálně známými lidmi. I my je známe jen z obrazovky a pak s nimi jednáte osobně. Dost věcí jsem se už naučila, ale přesto vím, že je stále co zlepšovat.

Zvete opět Jana Šťastného jako moderátora, zazpívá Daniela Šinkorová. V čem si budou 1. a 2. ročník podobné, v čem se liší?
Mám pocit, že se Jan Šťastný v roli moderátora večera cítil dobře, proto jsem ho oslovila i letos. Je to inteligentní a citlivý člověk, který umí reagovat na náhodně vzniklé situace. A těch může během večera nastat více, než si kdo může pomyslet.
Daniela Šinkorová zazpívá se sborem závěrečnou píseň „Zázrak". Nadšeně přijala nabídku opět účinkovat, dokonce by ráda přijela i na všechny další ročníky. Ústecký dětský sbor jako loni zazpívá na začátku a na konci. Pro děti je to šance podílet se na akci, která pomáhá jejich vrstevníkům či dětem ve věku jejich sourozenců. I ony vykonají dobrý skutek, což je důležité pro jejich další společenský vývoj.
Zásadně by se koncert lišit neměl. Mění se jen  někteří účinkující a obdarované dítě.

Zazní i lehčí žánr

Jistě máte zázemí ve svém muži 
i ve sboru. Je velké dilema vybrat, co děti zazpívají? A pak to s nimi cvičit ve chvílích, kdy je čas spíš na organizační přípravy?
Máte pravdu, ve svém muži Petru  Zemanovi mám velkou oporu. Uznává, že organizace benefice je náročná, proto je výběr repertoáru spíš na něm. Spolu to pak už jen doladíme.
V první polovině koncertu zazní vážnější skladby, ve druhé polovině večera melodie lehčího žánru. V každém případě se chystáme na březnový koncert už od září 2013.

Bylo od začátku logické, že bude akce v Severočeském divadle? Je to i otázka prestiže? Dodá divadlo benefici na působivosti, lesku a také významu?
Jinde než tam si koncert neumím představit. Ano, divadlo dodá benefici na důležitosti a úctě ke všem zúčastněným.
Jsem optimistka

Na koho a na co se letos těšíte?
Těším se na Terezku a její rodinu, tedy na dívku, které je letošní koncert určen. Na její reakce i ohlas publika a umělců. A jsem velká optimistka, takže se těším na všechno.

Lístky rychle mizí z předprodejů. Je to pro vás překvapení i radost?
To, že vstupenky rychle mizí z předprodeje, a dnes je 
k dispozici asi jen 50 lístků, je výsledek dlouhodobé, poctivé přípravy. Jsem za to velmi ráda, překvapení neskrývám.

Máte s akcí spojené i přání? Třeba, že benefice bude každý rok?
Přeji si, aby nám lidé zachovali přízeň a každý rok jsme díky benefičnímu koncertu Zpíváme pro Tebe  pomohli dalším potřebným dětem.