Jedná se to takzvanou meziknihovní výpůjční službu, která umožňuje půjčování knih mezi jednotlivými knihovnami.

„Žádná knihovna nemá dostatečný zdroj peněz a hlavně odpovídající prostory na to, aby ve svém fondu měla všechny knihy, které vycházejí. Z tohoto důvodu byla zařízena služba, která pomáhá při zajišťování knih pro čtenáře. Tato služba se v naší knihovně provádí bezplatně, čtenář zaplatí pouze poštovné. Některé knihovny však požadují poplatek, a tudíž jsme nuceni tuto částku čtenáři naúčtovat,“ informovala pracovnice, která je pověřena tuto službu zajišťovat.

Jen v loňském roce meziknihovní výpůjční službu využilo 177 čtenářů.

„Největší část knih půjčujeme z fondu Městské knihovny Most a Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, ale zajišťujeme knihy i ze vzdálenějších částí naší republiky, například z Ostravy, Brna, Českých Budějovic a Karlových Varů,“ dodala pracovnice městské knihovny Litvínov. (mh)