Magistrát tedy rozhodl, že kromě opravy dojde i k doplnění sloupů, aby kaple získala původní podobu z předválečné doby. Umožní jí to fotka ze čtyřicátých let, která se nedávno našla v Národním památkovém ústavu v Praze, podle které se budou sloupy tvořit a dodají se ke čtvrté kapli.

„Kaple restauruje se svým týmem Jan Brabec. Cena za jejich obnovu činí 650 tisíc korun. Doplnění sloupů navýší cenu o dalších zhruba 155 tisíc korun. Tyto práce totiž nebyly součástí výběrového řízení, neboť scházela dokumentace, z níž by byl patrný komplexní vzhled kaplí,“ uvádí mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

Magistrát pak dále předpokládá, že na celkovou obnovu kaplí dostane dotaci přibližně 290 tisíc korun od Ministerstva kultury.

Čtyři kaple se do Vtelna dostaly z Libkovic v osmdesátých letech. Kaple byla přestěhována už bez sloupů. Proto se o původních sloupech donedávna nic nevědělo a nebyly zařazeny do návrhu na restauraci.

Martina Němečková