Klub funguje v litvínovské knihovně pod vedením Františka Haaseho již několik let. „Výstava je pro nás jiná a zajímavá tím, že fotografie vznikly v podstatě na zakázku. Oslovil nás pracovník knihovny Pavel Nedvěd, zda bychom nenafotili kostel sv. Jakuba v Bedřichově Světci, který se mu moc líbí a dlouhodobě se zajímá o jeho osud," řekl Deníku během vernisáže vedoucí klubu František Haase.

Zahájení se zúčastnili i další autoři fotografií - Blanka Jedličková, Pavel Šafář, Renata Menclová a Lenka Pavlíková.

Fotografové mohli pořizovat snímky podle potřeby před kulturními akcemi v kostelíku během minulého roku. Obrázky z exteriéru si pořídili posléze. Výstavní soubor obsahuje zhruba čtyřicítku fotografií, vystaveno jich je pětadvacet.

Manfred Hellmich (vlevo) diskutuje během vernisáže s jejími návštěvníky.

Manfred Hellmich (zcela vlevo) diskutuje během vernisáže s jejími návštěvníky.

„Po skončení výstavy budou tyto fotografie předány právě Pavlu Nedvědovi, který se v knihovně stará o náš fotoklub a zajišťuje nám zázemí. Patnáct fotografií, které se na výstavu nevešly, jsme věnovali spolku, který kostelík od roku 2006 opravuje" dodal Haase. Snímky převzal Manfred Hellmich.

Dnešní spolek pro obnovu kostelíka sv. Jakuba byl založen až v roce 2009 (nejprve jako občanské sdružení). Předtím, od roku 2006 opravovala kostel občanská iniciativa, která vznikla spojením sil farnosti Bečov, obce Bělušice a Rotary klubu Most.

Zchátralá památka

Kostel sv. Jakuba v Bedřichově Světci je pýchou celé obce. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Stavba kostela spadá do pozdně románského období, kdy byl součástí šlechtického dvorce.Jako jeden z nadšenců se do záchrany unikátní památky zapojil i Manfred Hellmich, který byl také hostem slavnostního zahájení. „Památka byla zchátralá - chyběly podlahy a okna, ve špatném stavu byla střecha a dveře, hroutila se klenba v předsíni. Prací nadšenců s finanční pomocí sponzorů a veřejných dotací se podařilo odstranit havarijní stav a zajistit bezpečnost. Po čase bylo tedy možné pustit do kostelíku první návštěvníky," zavzpomínal Manfred Hellmich na začátky práce. Dosud byla opravena střecha, brána a předsíň, také dveře a okna a do nich vsazeny vitráže, položena vnitřní dlažba a přivedena elektrická energie.

Téměř dokončena byla oprava bývalé 120 metrů dlouhé hřbitovní zdi. Zahájeno bylo náročné odvodnění a řešení vnitřní vlhkosti stavby. Do opravy památky bylo prací a finančně vloženo přes dva miliony korun.

Připomeňte si: Ve vísce Bedřichův Světec byla pouť, otevřel se nejstarší kostel

Kostelík se nejprve otevřel pro místní lidi, kteří ho mohli navštěvovat. Následně se uvnitř začaly pořádat nejrůznější kulturní akce jako třeba koncerty, výstavy a přednášky a dokonce se tu odehrála divadelní hra, kterou zahráli herci mosteckého divadla. „Začaly sem jezdit návštěvy ze škol, kulturních a společenských organizací a lidé ze širokého okolí. Během roku se organizovalo kolem čtyř až pěti akcí, včetně Noci kostelů či pravidelných vánočních zpívání. Obec také každý rok v červenci organizovala svatojakubskou pouť," zmínil Hellmich široké využití kostelíku v kulturním životě i ve vzdělávání. Fotografie s informačními tabulemi budou k vidění do 5. dubna.

Má jej zpět církev

Kostelík v Bedřichově Světci už od posledního únorového dne nemohou nadšenci pro jeho obnovu užívat. Skončil jim pronájem a církev smlouvu podle jejich slov odmítá obnovit.

Deník o této skutečnosti informoval tajemník spolku pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci Bořek Valvoda. Kostel patří pod římskokatolickou farnost a děkanství v Mostě.

Kostel sv. Jakuba v Bedřichově SvětciPočátek stavby spadá do pozdně románského období po r. 1230. Přestavěn byl po r. 1270 v ranně gotickém slohu. Renesanční věž byla přistavěna na přelomu 15. a 16. stol. K vnitřní výzdobě patří křížová klenba a cenné gotické fresky ze 14. stol. V 1. třetině 13. stol. byl součástí šlechtického dvorce. Je nejstarší dochovanou památkou Mostecka.