„Děti musí hlavně ztratit zábrany a získat sebedůvěru, když mají obojí, dokážou pak realizovat své nápady,“ říká hlavní moudro tábora Dáša Chladová, která tábor vede. Příměstský tábor se koná od 15. do 19. srpna, druhý turnus se bude konat následující týden od 22. do 26. srpna. Děti se ve velkých stanech i pod širým nebem věnují nepřeberným výtvarným aktivitám, pracují s hlínou, malují nebo vytvářejí vazby knih.

Dalším heslem tábora je spontánnost. „Dětem je nastíněna jen základní osnova, co mají dělat. Jakmile se jim něco nařídí, už v jejich dílech chybí hravost a spontánnost. Ta se prostě nedá nahradit,“ myslí si umělkyně Chladová.

V prvním termínu se tábora zúčastní 60 dětí, ale ne všechny děti absolvují celý tábor. Na příští turnus je přihlášeno přibližně o desítku dětí více. Na šedesátku dětí je vyčleněno devět lektorů, včetně zdravotnice. Lektor se věnuje přibližně deseti dětem. Děti se pak střídají u různých dílen, například u knihařské dílny nebo u práce s keramickou hlínou. „Lektoři jsou dlouhodobí známí, většinou moji bývalí studenti nebo pedagogové. Většina z nich teď studuje na umělecké škole nebo už pracují jako výtvarníci,“ uvádí vedoucí tábora.

Tábor začíná každý den v osm hodin ráno, děti jsou nejdříve namotivovány určitým příběhem, a pak jdou pracovat nebo v jejich případě se spíše bavit.
Hlady děti rozhodně nestrádají, v ceně tábora jsou dvě svačiny, jedna dopolední a jedna odpolední, a oběd. „Skvěle se tu o nás starají,“ říká Chladová.
Protože se pobyt již chýlí ke konci a počasí bylo ze začátku nehezké, největší zážitek, akční malba, je naplánovaná až na tyto dny. V akční malbě budou děti pracovat s akrylem, prstovými barvami a bude docházet k přímému kontaktu s barvami, papírem a tělem. „Při akční malbě nejde zas tolik o výsledek, jako o proces. Maluje se na trávě na obří archy papíru. Pro děti je to velký zážitek,“ vysvětluje Chladová.

„Akční malba bude probíhat tak, že se slepí obří pruhy papíru, které budou mít až dvacet metrů a na ně budou děti tvořit stěrkami různých šířek. Barvy si budou nanášet i na ruce, dojde tak ke kontaktu s malbou. Tato technika je hlavně o dotyku a vlastně bych řekla, že je to něco, co udrží děti u malování. Děti totiž kolem dvanáctého, třináctého roku mají sklony s malováním skončit,“ dodává Dáša Chladová.

Martina Němečková