Barokní památka z roku 1728 stála původně ve starém Mostě v ulici Chomutovská. Po zbourání města putovalo sousoší do lapidária ve Vtelně. Vztyčení restaurovaného objektu u přesunutého kostela se odkládalo kvůli špatnému počasí. Těžká technika, nezbytná ke složení jednotlivých částí v hůře přístupném terénu, mohla pomáhat až po deštích.


„Teď je počasí ideální. Hlavně aby vydrželo,“ řekl včera dopoledne sochař Bílek. Úpravy skončí v létě. Kromě světce Nepomuka se na soklech objeví socha svaté Alžběty a socha svatého Karla Boromejského.


„Restaurování sousoší bylo uhrazeno z městského rozpočtu a vyšlo zhruba na šest set tisíc korun. K přemístění sochy dalo souhlas ministerstvo kultury,“ sdělila Alena Sedláčková, tisková mluvčí mosteckého magistrátu.


Město Most je chudé na historické památky. Radnice se proto v posledních letech snaží některé sochy, zachráněné před těžbou uhlí, dávat na veřejná prostranství.


Na II. náměstí mezi kulturním domem Repre a budovou finančního úřadu nechala radnice přemístit pískovcovou sochu svatého Prokopa ze zaniklé obce Souš. Socha stála přechodně tři desetiletí u kostela ve Vtelně.


Do parčíku se „zpívající“ fontánou v ulici Josefa Skupy putoval barokní mariánský sloup, který původně stával na III. náměstí ve starém Mostě. Před restaurováním byl součástí vtelenského lapidária.


Lokalita kolem děkanského kostela je oblíbenou klidovou zónou. V budoucnu tam bude stát i dřevěný pravoslavný chrám.