Obraz Bůh Mamon, jak bylo dílo označeno při zápisu do sbírky, vznikl pro novostavbu České záložny na I. náměstí v Mostě, která svůj provoz zahájila v dubnu roku 1934. Obraz byl namalován v roce 1937 pro výzdobu stěny nad pokladnami ve dvoraně záložny, což dokládá jak osobní korespondence malíře s bankovním domem, tak stavební dokumentace uložená ve Státním okresním archivu Most.

Po dlouhá léta obraz unikal pozornosti odborníků i veřejnosti, protože v únoru roku 1939 byl sňat se stěny a během války uschován.