V rámci celosvětové akce Candlelight memorial – světlo pro AIDS se vydali také preventisté z mosteckého K–centra s kondomy, statistikami, grafy a připraveným materiálem o viru HIV a nemoci AIDS, pobesedovat do mosteckého baru Barbar. Účastníků se na besedu sice moc nedostavilo, ale i přes to preventista Roman Varga a Karel Fiala přítomným znovu připomněli, co je vlastně vir HIV a onemocnění AIDS, jak se může vir HIV na člověka přenést a jak této nemoci předcházet.