Třináct hasičů pak působí ve výjezdové jednotce. „Před časem bylo sedm členů v hasičském záchranném sboru,“ řekl starosta hasičů Milan Nekolný. „V jednu dobu jsme také působili jako záložní jednotka v Mostě,“ dodává Nekolný.

Každý rok v rámci území obce dobrolní hasiči likvidují požáry porostů. V letošním roce již hasiči k požáru porostů vyjeli dvakrát. V loňském roce zachraňovali před plameny zahradní domek. Pro obec hasiči čistí komunikace, potok a prořezávají stromy. Místní škola zase využívá hasiče při pořádání dnu dětí.

Starou techniku nahradí modernější

Hasiči nyní k výjezdu jezdí cisternou ze sedmasedmdesátého roku, ale v nejbližší době mi měli dostat cisternu o třídu lepší.
Průměrný věk členů Sboru dobrovolných hasičů v Louce je ale kolem čtyřiceti let. Ve sboru totiž nemají žádné děti ani mládež. „Od té doby, co v obci zrušili ve škole druhý stupeň a žáci jezdí do města, se děti domu vracejí až pozdě večer nebo navštěvují kroužky tam,“ vysvětlil starosta Nekolný.