V té době měl sbor 38 aktivních členů a v obci se nacházely dvě požární nádrže a šest hydrantů pro požární účely. Členové tehdejšího sboru byli německé národnosti. V roce 1946 byla hasičská zbrojnice po Němcích převzata obcí Horní Litvínov i s ruční požární stříkačkou. V roce 1946 byl ustanoven první český hasičský sbor obce Schönbach. Měl šedesát členů a byla mu přidělena z Horního Litvínova už motorová stříkačka.

Nyní sbor čítá třináct členů plus spojařku a hlavní vedoucí mládeže. V letošním roce vyjeli hasiči k zásahu již pětadvacetkrát. Hasiči z Meziboří zasahují nejen u požárů, ale zajišťují také technickou a technologickou pomoc.

„V červenci jsme provedli rychlý a kvalitní zásah, když spadl strom přes pozemní komunikaci,“ vylíčil velitel jednotky Václav Kraus. Dobrovolní hasiči zajišťují i kulturní program ve městě.

„Zajišťovali jsme dětský den, stavění májky, ohňostroj. Dříve jsme pořádali pro děti i závody,“ dodal Kraus. Mládež v hasičských soutěžích několikrát postoupila na kraj. Podle velitele už však dál děti soutěžit nemohly kvůli nedostačující výzbroji. Během září by se měl uskutečnit nový nábor do hasičské mládeže. Děti se mohou hlásit od první třídy.

Za největší zásahy považuje velitel jednotky dobrovolných hasičů zásah u požáru na zauhlovacím mostě dolu Centrum, povodně v Terezíně a požár v chemických závodech. V letošním roce hasiči vyjeli například k požáru velkokapacitního kontejneru, k požáru dřevěné chaty. Hasiči umí, ale také vyprostit kotě z kanalizace nebo otevřít byt.