V letošním roce:
Čtyřikrát hašení požáru – výsypky, betonárka, sběrna surovin. Výjezd k živelným katastrofám

Předešlé roky:
Záplavy – tři dny v kuse zdolávali a odčerpávali vodu
Dřínovské jezero – měsíc jezdili hasit rašelinu
Automobilové závody – hasiči vykonávali pořadatelskou službu
Lesní požár – v Nové vsi v Horách zdolávali lesní požár dva dny

Předvádění požárního útoku nejen dětem