Historické zásahy (výběr)

1927: Oheň na statku, kvůli velké zimě mínus dvaceti stupnňů se nepodařilo zprovoznit hasičskou stříkačku. Hašení požáru proto probíhalo jen konvemi s vodou nošenou z rybníka.

1929: Požár stodoly na slámu. Hrozilo rozšíření požáru k obytným domům.

1932: Požár výmlatu. Chytl sklad ječmene a sklad s pšenicí. Hasiči zachránili pět povozů ječmene.

1997: Zásah při rozsáhlém požáru chemického komplexu.