Již před devíti lety obdržel braňanský sbor od Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska nejvyšší vyznamenání. Za dlouholetou a obětavou činnost v rámci požární ochrany získali „Čestný prapor“.

Základnu organizace tvoří šestačtyřicet členů a osmnáctičlenná výjezdová jednotka. Požární vybavení jednotky je na velmi dobré úrovni, proto je braňanský sbor připraven pro zásahy i mimo katastr obce.

„Zásahové obleky jsme poprvé využili, když jsme krotili živel, který pohltil sklad bavlny litvínovského Schoelleru. Měli jsme je jako první z okresu a bez nich bychom se neobešli,“ sdělil zástupce velitele Lukáš Šťastný.

Z přádelny se na hasiče valily ohnivé koule

Při zásahu v litvínovské přádelně se mnohdy na hasiče valily žhavé koule hořící bavlny. Dým se před pěti lety valil i ulicemi Litvínova.

Sbor dobrovolných hasičů jedenkrát ročně absolvuje taktické cvičení na nebezpečné látky. Na Mostecku je nejen chemický závod Unipetrol, ale hned u obce Braňany se nachází plnící stanice SIAD Czech, ve které dochází k plnění tlakových láhví plyny. A na případné nebezpečí musí být hasiči připraveni.

Sbor dobrovolných hasičů Braňany několikrát zajišťoval dohled nad závody na autodromu nebo na mosteckém letišti. Povoláni byli před sedmi lety i k povodni. Tam braňanské hasiče za jejich pomoc objímali a hladili lidé z Terezína, kterým voda ze dne na den sebrala téměř vše. Výjezdy při lesních požárech, nebo větrné smršti nejsou výjimkou.

Před osmi lety na žádost odboru životního prostředí hasiči zachránili z rybníka Tonovka labuť, která měla zapíchnutý háček v krku.

SDH Braňany zadarmo ze své volné vůle, ochraňuje nejen lidské životy a majetky, navíc zajišťuje i činnost společenskou. Členové sboru se také starají a zajišťují výcvik svých nástupců. Kolektiv mladých hasičů k dnešnímu dni čítá již patnáct dětí, které pravidelně jezdí na tábory a účastní se nejrůznějších hasičských soutěží. Na svém kontě již mají kolem padesáti pohárů. Hasiči dále zajišťují dětské dny a stavění májek.

Co se braňanským hasičům povedlo?

2001: Záchrana labutě.

2002: Pomoc při povodních od Horního Jiřetína až po Terezín. Hasiči zajišťovali odčerpávání vody, úklidy tun zničených věcí, čistili příkopy.

2004: Odklízení přístupových cest pro hasiče a záchrannou službu při větrné smršti.

2004: Zásah při požáru skladu bavlny litvínovské přádelny Schoeller, kde se na hasiče valily žhavé koule hořící bavlny.

Hasiči zajišťují dohled na některých závodech mosteckého autodromu a na letišti. Již osm let SDH Braňany pořádá letní tábory, dětské dny, kde představují svou techniku. Pro všechny sbory z okresu pořádají branný závod.