„Dětí je ve sdružení jen sto šedesát na celý okres,“ sdělil starosta hasičů Mstislav Herblich. Do sdružení se hlásí také ženy. Okres jich čítá šedesát. Do sdružení patří i veteráni. „Na vysloužilé hasiče by se určitě nemělo zapomínat. Proto jsem zavedl ocenění veteránů. Naše kartotéka jich čítala přes sto. Plaketou a pamětním listem bylo oceněno třicet šest,“ řekl Herblich.

Jednotlivá sdružení dobrovolných hasičů na Mostecku jsou starostou hodnocena za hlášení o činnosti, valné hromady, placení členských příspěvků, účast na akcích pořádaných okresním sdružením hasičů, práci s mládeží a aktivitu žen. Nejvyššího počtu šesti bodů dosáhli hasiči z Malého Března, Hory Svaté Kateřiny a Černic.

Podle okresního starosty by horská sdružení potřebovala vylepšit techniku a oblečení. „Potřebovali bychom dotlačit vedení města Hory Svaté Kateřiny, aby něco zafinancovalo. Určitě by obce a města měly hasiče podporovat více,“ řekl starosta Herblich. „Most je na tom s vybavením jako v jiných okresech, ale mohlo by být lepší. Je tu hodně podnikatelů a firem, které by mohly dobrovolné hasiče podpořit,“ dodává Herblich.