Sbor tvoří 28 dospělých ve věku od osmnácti do více než sedmdesáti let. Organizovaná ochrana před požáry má v obci dlouholetou tradici.
První zmínka o hasičích v Obrnicích je z roku 1887. Tehdy byl sbor v rukou obyvatelstva převažující německé národnosti. Do 2. světové války se záznamů příliš nedochovalo. Technickou památkou z té doby (1907) je plně funkční ruční hasičská stříkačka „koňka“ (současný sbor ji posílá na výstavy a používá při akcích pro děti). Od 30. let minulého století docházelo k posílení českého vlivu v obci, který po válce vrcholil migrací z vnitrozemí a obnovou sboru. Jeho nová éra začala v roce 1979, kdy obec koupila svým hasičům novou Avii. Zásadní změnou byla v letech 1987 až 1990 stavba nové zbrojnice budovaná svépomocí.


Od prosince 2008 používají Obrničtí zásahový vůz MAN. Stál šest milionů korun. Většinu hradila obec, zbytek stát. Vůz patří v oboru ke špičce. Kromě vyprošťovací techniky má vše, co používají profesionální hasiči včetně výsuvného osvětlení pro noční zásah, sady na olejové havárie, dekontaminačních pomůcek a protichemického obleku. Stará Avie slouží jako technická výpomoc. V garáži nyní vzniká z vyřazeného policejního auta velitelský vůz.


Dobrovolní hasiči mají větší schůze obvykle jednou za měsíc. Dohodnou rozvrh prací od úklidu po údržbu.
Když hoří a profesionální hasiči je potřebují, dostávají zprávy na mobily. Pak operativně řeší, kdo má volno a pojede. Ročně mají třicet až čtyřicet výjezdů. Letos byli v akci zatím sedmnáctkrát.


„Ve většině případů se jedná o požáry porostů,“ říká technik a garážmistr Jan Ladma.
Chloubou sboru je výchova čtyřiceti dětí, nejmladších hasičů. „S dětmi pracujeme cíleně od roku 2004. Chceme, aby jednou po nás vše převzali,“ říká Miroslav Caba, starosta SDH Obrnice.


Sbor učí Plamínky, děti ve věku od dvou do šesti let, mladší žáky od 6 do 11 let, starší žáky od 11 do 15 let a dorost od 15 do 18 let.
První absolvent mládežnického výcviku je už ve výjezdní jednotce. Ta má celkem šestnáct členů.
Ve sboru jsou také tři ženy.