Galerie: Děkan Grzegorz Czerny požehnal Tříkrálové sbírce v Mostě