Galerie: Řopíky napříč Ústeckým krajem

Lehké opevnění K51/15/A 160/Z mezi paneláky na sédlišti v Jirkově. Převrácený bunkr na Červeném vrchu u Braňan na Mostecku. Převrácený bunkr na Červeném vrchu u Braňan na Mostecku. Detail na oceloválana bunkru na Červeném vrchu u Braňan na Mostecku. Bunkr u jezera Most, který je ve vlastnictví herce J. M. Siebera. Detail na bod pro keškaře na bunkru J. M. Siebera u jezera Most. Bunkr u jezera Most, který je ve vlastnictví herce J. M. Siebera. Další bunkr u jezera Most. Pohled dovnitř "řopíku" u jezera Most. Pohled přes střílnu a díru v bunkru na jezero Most. Vegetací pohlcený "řopík" u silnice na Mariánské Radčice. Další pohled na bunkr zarostlý vegetací u silnice na Moariásnké Radčice na Mostecku. Bunkr v polích u cyklostezky Vrskmaň - Otvice, který se proměnil ve směťák. Další pohled na bunkr - smeťák u cyklostezky Vrsmaň - Otvice na Chomutovsku. Bunkr ve fotbalovém areálu TJ Svádov - Olšinky. Bunkr ve fotbalovém areálu TJ Svádov - Olšinky. Bunkr mezi Novými Stadicemi a Řehlovicemi na Ústecku. Další pohled na bunkr mezi Novými Stadicemi a Řehlovicemi na Ústecku. Druhý "řopík" u slinice Nové Stadice - Řehlovice, který má bnažený betonový základ. Další pohledn na bunkr u silnice Nové Stadice - Řehlovice. Bunkr na soukromém pozemku za Řehlovicemi. Jiný pohled na bunkr za Řehlovicemi na Ústecku. Objekt lehkého opevnění u Rtyně nad Bílinou na Teplicku. Stejný bunkr zblízka. Výhled od objetku ve Rtyni nad Bílinou. Bunkr za Rtyní nad Bílinou. POhlde z druhé strany na objekt za Rtyní nad Bílinou. Černovice na Chomutovsku a "ropík" uprpstřed pole. Stejný bunkr při bližším pohledu. Další bunkr v Černovicích na Chomutovsku, který je na soukromé zahradě a slouží jako sklípek. Bližší pohled na bunkr na soukromé zahradě. Černovice na Chomutovsku a další z objektů, u které se pracuje na jeho úpravě. Pohled ze střílny na okolí z bunkru v Černovicích na Chomutovsku. Opět bunkr K51/15/A 160/Z na jirkovském sídlišti. Bunkr jako držák elektrorozvaděčů v průmyslovém areálu v Kopistech u Mostu. Pohled na "řopík" elektrorozvaděč z druhé strany. Další z bunkrů v průmyslovém areálu Kopisty u Mostu. Podle lžíce se dá usuzovat, že sloužil k ubytování. Celkový pohled na tentýž bunkr. Mezi obcí Braňany a městem Bílina slouží "řopík" jako bod pro keškaře. Detail na kešku bunkru mezi Braňany a Bílinou.