Galerie: Obec Blatno. Ochrana horských obcí na Chomutovsku

Koně na horské pastvině v Radenově. Kvůli ohradníkům firmy Zebre je krajina kolem Blatna neprostupná. Horské louky mezi Blatnem a Květnovem, který k obci patří. Krajina kolem Blatna je unikátní svými remízky, díky nimž je členitá. Horské louky mezi Blatnem a Květnovem, který k obci také patří. Krajina kolem Blatna je unikátní svými remízky, díky nimž je členitá. Koně na horské pastvině v Radenově. Hrázděný dům z 19. století v Radenově. Na blatenské louce směrem k Radenovu mělo být natěsnáno na šedesát nových parcel. Obec jednala s developerem, aby ze svých představ slevil. Nově se má jednat o zhruba třicet parcel. Příroda kolem Blatna je neprostupná kvůli ohradníkům firmy Zebre. Lemují je stovky nově vysázených stromů.