Galerie: Nepodařená demostrace s pochodem na Předlice