Galerie: Starý Most: Průmysl ve městě

Hornictví u Mostu. Cihelna. Ocelárna 1. Máje. Mostecký lihovar. Mostecký cukrovar. Ocelárna 1. Máje. Porcelánka. Mostecký cukrovar. Porcelánka a Ricovka. Mostecký pivovar. Severočeská výstava průmyslu a řemesel. Mostecká sklárna. Mostecký pivovar. Ocelárna 1. Máje. Budova ředitelství Severočeských hnědouhelných dolů. Mostecký pivovar. Ricovka. Mostecká sklárna. Porcelánka a Ricovka. Ocelárna 1. Máje. Mostecká elektrárna. Mostecký pivovar. Ocelárna 1. Máje. Mostecký cukrovar.