Stanislav Hanzík se narodil 24. července 1931 v Mostě. Vystudoval na pražské Akademii výtvarných umění u Jana Laudy a Vincence Makovského, studia si doplnil v Paříži. Jeho díla jsou zastoupena nejen v galeriích, ale například i v Národním divadle v Praze, v rotundě na Řípu, v pražském Karolinu či sídle Parlamentu ČR. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Působil jako profesor na Akademii výtvarných umění v Praze. Za plastiku Svářeč obdržel v roce 1961 hlavní cenu Biennale de la Jeunesse v Paříži. V roce 1999 Londýnská společnost portrétních soch udělila Hanzíkovi medaili Jeana Massona Davidsona za portrét spisovatele Bohumila Hrabala.

V litvínovském zámku Valdštejnů je expozice věnovaná jeho nezapomenutelné tvorbě, s tou se můžete setkat i po toulkách Litvínovem (Zámecký park - Galantní dialog, Pietní park - Pocta Matyáši Braunovi, areál zimního stadionu - Ivan Hlinka, prostor před Citadelou - Památník 1. stavby mládeže). Čest jeho památce!

Město Litvínov