Žák Jiřího Frejky, Jindřicha Honzla a Františka Salzera (režie a dramaturgie) na DAMU a Antonína Sychry (teorie a estetika) na HAMU měl ovšem nejblíže k E. F. Burianovi, s nímž nebyl ve vztahu student - pedagog. Oba preferovali činoherní představení, v nichž hrála naprosto rovnocennou složku scénická hudba. (Miloš Kopecký: "E. F. Burian byl génius, který dokázal přinutit hudbu, aby hrála divadlo.") Poživil toto divadlo vždy důsledně nazýval divadlem múzickým. Své vrcholné opusy režíroval v padesátých letech (kompletní Vrchlického a Fibichova trilogie Hippodamie, Goethův Urfaust, Verhaerenův Filip II.), v šedesátých letech inscenoval moderní západoevropské autory (Casona, Anouilh, Marceau). Roku 1967, ve čtyřiceti letech, režírovat přestal, nadále působil jako dramaturg, autor scénické hudby, pedagog DAMU (1954 odborný asistent, 1969 docent, 1979 profesor) a později organizátor festivalů scénického a zejména koncertního melodramu.

Do mosteckého divadla přivedl všechny jeho zakladatelské herecké osobnosti, počínaje svým přítelem z DAMU Zdeňkem Buchvaldkem, přes Karla Nonnera, Ladislava Hádla, Radoslava Brzobohatého, Věru Kološovou, Evu Klánovou, Jaromíra Šnajdra až po Jiřího Havlíka, Emmu Černou, Stanislava Oubrama, Reginu Razovovou nebo Věru Mrázkovou. Stejný odhad na herce prokázal i jako ředitel Městských divadel pražských (1972 - 1989), kde ustálený Ornestův silný osmdesátičlenný soubor pro tři divadla obohatil osobnostmi formátu Jana Třísky, Aloise Švehlíka, Věry Galatíkové nebo Stanislava Zindulky.

Divadelník a hudebník Lubomír Poživil patřil svým doslova světovým rozhledem a vzděláním do svobodomyslnějších šedesátých let. Přesto uměleckou úroveň Divadla pracujících (dnešního Městského divadla) v Mostě pozvedl v těžkých letech padesátých a dokázal ji udržet i na počátku normalizace. Stálo ho to nějaké politické kompromisy, ale divadlo, do něhož vnesl pečeť umělecké kvality, znamená v Mostě mnoho dodnes. "Divadlo v Mostě je velká věc," řekl mi Lubomír Poživil roku 1998 v rozhovoru pro Kulturní kalendář Mostecka. A on tuto "velkou věc" vybudoval.

Radek Petržilka