Na začátku školního roku jsem se domluvila se sextou, třídou našeho gymnázia, na čtyřdenní výpravě za poznáním. Cílem byl Hradec u Kadaně s pěknými rybníky a možností navštívit historické město Kadaň.

Výprava se velmi vydařila, drobnosti, které jsme nesplnily, souvisely s počasím. Žáci byli rozděleni do skupin podle svého zaměření a první dva dny plnili zadané úkoly. Třetí den s výsledky seznamovali interaktivním způsobem své spolužáky. Skupina biologů, která zkoumala život v rybníce, měla pozvaného rybáře, který jim přiblížil chytání ryb a zacházení s nimi (ulovili štiku a plotici:-). U kolegyně Marešové, která v Hradci bydlí, si na statku zkusili podojit kozu, mrkli se na koně a další zvířata a pod mikroskopem zkoumali živočichy, které z rybníka odlovili do síťky.

Dějepisci si připravili pod vedením Adama Nováka, bývalého studenta naší školy, průvodcovství po památkách Kadaně, část jsme slyšeli i ve třech cizích jazycích. Fyzikové zkoumali teploty v okolí rybníka a v rybníku v různých hloubkách a vysvětlovali různé děje na základě poznatků z molekulové fyziky. Zeměpisci nakreslili v měřítku mapu kempu a připravili pro ostatní zeměpisný kvíz. Společně jsme navštívili starostu Kadaně, studenti s ním vedli moc pěkný rozhovor. Absolvovali jsme komentovanou prohlídku čerstvě zrekonstruovaného kadaňského kláštera. Během výpravy jsme se vyrovnali i s nástrahami počasí, ale hlavně, všechny nás to moc bavilo. 

Šťastný pedagog Ivana Hotová - Podkrušnohorské gymnázium Most