Tato anketa je součástí analytické části Strategie Bydlení města Mostu. Vaše názory jsou pro nás důležité. Děkujeme vám za váš čas!

Anketa je součástí analytické části bytové studie prováděné společností Gatum s.r.o. a společností Opus consulting, s.r.o. pro město Most v rámci analytické části Strategie Bydlení města Mostu.

Dotazník je anonymní a získaná data budou využita pouze pro výše zmíněné účely a nebudou poskytnuta třetím stranám.

Město Most