Důkazem toho je první novoroční sobota odpoledne, kdy k jezeru vyrazily desítky, ale spíše stovky lidí.  Mostecké jezero nebo také jezero Most je antropogenní jezero, které vzniklo jako projekt rekultivace bývalého Dolu Ležáky, sloužícího od 70. let 20. století do 31. srpna 1999 k těžbě hnědého uhlí. Revitalizaci území, dotčeného těžbou hnědého uhlí, zajišťuje státní podnik Palivový kombinát Ústí. Jezero má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Hladina je v nadmořské výšce 199 metrů. Maximální hloubka činí 75 m a při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Jezero je přístupné veřejnosti od září 2020.  

Jana Kratinová