V rámci našeho území vynikají bohatstvím dochovaných artefaktů zejména regiony ležící v jižní, západní a východní části naší země - stavby světské a duchovní architektury i movitá umělecká díla jsou po mnoho let předmětem zájmu dějezpytného bádání. Výsledkem výzkumu bývají velké odborné projekty – v případě českého jihu a západu jimi byly např. reprezentativní výstavy Jihočeská pozdní gotika 1450 - 1530 (pořádala AJG v Hluboké nad Vltavou v roce 1965), Gotika v západních Čechách 1230 – 1530 (pořádaly Západočeská galerie v Plzni a Národní galerie v Praze na přelomu let 1995/1996) či Gotika v jihozápadních Čechách – obrazy krásy a spásy (pořádaly Západočeská galerie v Plzni a Národní galerie v Praze na přelomu let 2013/2014). Souborná přehlídka uměleckých děl spjatých s regionem východních Čech však dosud nebyla realizována. Změna nastala v letošním roce.

V Muzeu východních Čech v Hradci Králové byla otevřena výstava s názvem Uprostřed Koruny české – gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250 – 1550.

Projekt (z důvodu pandemie Covid – 19 dočasně přerušený) byl realizován ve spolupráci čtyř významných institucí – Univerzity Palackého v Olomouci, Národního památkového ústavu, Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a Muzea východních Čech v Hradci Králové. Instalace výstavy obsahuje více než 400 exponátů ze sbírkových fondů muzeí, galerií a církevního i soukromého majetku z České republiky, Polska, Rakouska a Německa – soch, deskových obrazů, ukázek knižní malby, archiválií, zbraní i předmětů denní potřeby. Autoři projektu zvolili zeměpisný rámec odpovídající dobovým reáliím a výsledkem jejich úsilí je reprezentativní (byť ne zcela kompletní) přehled kulturního dědictví středověké a raně novověké krajiny východních Čech v rozsahu dnešního Královehradeckého a Pardubického kraje s významnými přesahy do oblastí severozápadní Moravy, Čáslavska, Kutnohorska a polského Kladska.

Stanislav Vaněk, nezávislý publicista