Ceny pro zápasy II. ligy, které platí pro všechny kategorie diváckých míst v A - BENET Areně v Mostě.

Základní cena - 50 Kč
Děti do 140 cm - zdarma
Senioři 63+ let - zdarma
ZTP/P +1 doprovod - zdarma
Permanentní vstupenka - 600 Kč
Speciální karta - 50  Kč
 

Permanentní vstupenka je k zakoupení na pokladně ZS. Děti do 140 cm v doprovodu rodičů mají vstup zdarma (nutno pro dítě vyzvednout volnou vstupenku na pokladně při placení základní ceny). Senioři od 63 let mají vstup zdarma, a to na základě vydané vstupenky (po předložení OP na pokladně) a nebo na základě vydané celoroční speciální permanentní vstupenky. ZTP/P + 1 doprovod mají vstup zdarma po vydání vstupenky v pokladně na základě předložení průkazu ZTP/P a nebo vystavení celoroční speciální permanentní vstupenky. Člen MHK s.r.o. a Sport Most z.s. má vstup zdarma na základě předložení klubové karty. Na hromadné zakoupení vstupenek se neposkytují slevy. Děti a studenti nemají nárok na slevu na jednorázovém vstupném. Při koupi vstupenek na pokladně nelze použít platební karty.


Všichni přítomní při příchodu prokáží splnění jedné z následujících podmínek:

Doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole), absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem, prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce, aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. Děti do 6 let se prokazovat testem nemusí. Uvnitř arény je povinné zakrývat si dýchací cesty respirátorem, např. FFP2, KN 95. (luk)