Pavel Dvořák, geolog a kurátor geologické podsbírky přírodovědného oddělení muzea, se mineralogii věnuje od mládí. Podílel se na odborných publikacích a věnuje se přednáškové činnosti. Výstava je úvodním počinem v zamýšlené řadě monoté-matických výstav, věnovaných jednotlivým druhům minerálů.

Sádrovec je jedním z nejrozšířenějších minerálů na planetě. Vzniká především při sedimentačních a zvětrávacích procesech, v menší míře srážením z vodního roztoku při vypařování slaných jezer. Tím vznikají sádrovcové krasy, jeskyně, závrty a další krasové jevy.

Při zvětrávání sirníků železa pyritu a markazitu vzniká působením uvolňované kyseliny sírové velké množství sádrovce. Typickým znakem sádrovce je jeho velmi malá tvrdost a vynikající štěpnost. Má několik odrůd, čirý, dokonale průhledný sádrovec se nazývá mariánské sklo, vláknitý druh selenit, agregáty sádrovce spojené pouštním pískem jsou známé jako pouštní růže, celistvé bělavé agregáty se nazývají alabastr. Je vyhledávaným minerálem pro své využití v řadě odvětví průmyslu (ve staveb-nictví, zemědělství, sklářském průmyslu), ale i v umění (sochařství, výrobě ozdobných předmětů). Vyskytuje se na všech typech mineralogických nalezišť.

V České republice byl průmyslově těžen v okolí Opavy (Kateřinky, Kobeřice, Sudice). Nejznámější lokalitou v Čechách byl lom na keramické jíly u Strkovic na Žatecku. Ve světě jsou tisíce nalezišť, z nichž zcela ojedinělý je výskyt v dole Naica ve státě Chihuahua v Mexiku s mimořádně (3 metry průměr, délka 10 až 12 metrů) velikými exempláři. V naší výstavě tyto obry neuvidíte, ale představíme především sádrovce z řady nálezů v oblasti severních Čech, velký kus z Opavska a několik ukázek ze zahraničních nalezišť.

Jitka Klímová - oddělení propagace Oblastní muzeum a galerie v Mostě