„Nový výbor z konce listopadu 2019 si vytýčil víc cílů. Krom jiného to byla autorská čtení, vznik nových webových stránek klubu i jeho první Facebook. Hlavní úkol byl vydat Almanach 2020, do něhož přispěli naši členové měrou vrchovatou. Nováček klubu Miloslav Svoboda aktivně vytvořil solidní webové stránky s adresou severoceskyklubspisovatelu.8u.cz

Jsou dostupné čtenářům, informace máme i na Facebooku Severočeský KLUB spisovatelů. Zájemci o nás si v Almanachu příjemně počtou v poezii i próze,“ věří Jiří Kimla.

„Dost se bohužel kvůli pandemii zastavilo. Lze jen kvitovat jednu velkou akci, která veřejnosti asi trochu unikla. S obtížemi režisér Juraj Šajmovič točil na Chomutovsku film, ke kterému jsem s ním psal scénář; snímek o panu Příhodovi, sběrateli Pragovek. Kvůli nešťastným rodinným okolnostem byla jeho sbírka málem z části rozprodána a z části rozkradena. A přitom se jedná – po Fordu a Volkswagenu - o třetí nejcennější sbírku světa. Díky iniciativě krajských a okresních funkcionářů v čele s panem Komínkem, byla sbírka zachráněna; je instalována v novém chomutovském muzeu. Až pak jsme začali pracovat na Almanachu 2020,“ ohlíží se dnes předseda Klubu…

Posmutní, když opět myslí na pandemii: „A zase ten nešťastný covid-19. Každý jsme měli starostí dost, a tak se nepodařilo sehnat sponzora, který by přispěl na náklad knihy. Nakonec jsme rozhodli, že každý z autorů zašle nějakou sumu, abychom Almanach 2020 mohli vydat vlastními silami. Po řadě technických peripetií se naše členka Alena Melicharová do problému položila celou svou spisovatelskou duší. Díky tomu se sborník podařilo dokončit ještě koncem roku 2020,“ těší Kimlu, že příspěvky zaslalo 25 autorů z celkového počtu třiatřiceti. V knize převažuje poezie, někteří autoři jsou špičkoví. Zajímavé práce lze najít také u autorů próz. „Vydání si měl možnost prohlédnout i známý český básník Jiří Žáček – a chválou nešetřil. Tak je i vedení klubu nadšené, že se nakonec dobrá věc podařila,“ líčí Jiří Kimla.

Ovšem protože klub knihu vydal ze svých prostředků, musel upravit počet výtisků, aby se do částky vybrané od svých členů vešel. Almanach tak vyšel jen v omezené sérii dvě stě kusů, a   je tedy neprodejný.

„Ke čtenářům se ale přeci jen dostane. Výtisky zašleme všem knihovnám Ústeckého kraje. Pokud se nám povede sehnat i jiné finanční prostředky, můžeme uvažovat o dotisku. Jsme předběžně domluveni s tiskárnou Digrs Litoměřice díky ochotě paní Voráčové,“ je rád předseda Kimla.

Každou knihu Klub obvykle křtí. „Protože jsou ale naši členové ze všech koutů Ústeckého kraje - a někteří i mimo něj – své tituly křtíme při nějakém našem společném zasedání. Doufám, že tomu tak bude i v moment, kdy covid-19 poleví a umožní nám se sejít. Snad to bude brzy,“ dál věří Kimla. Děkuje všem, kteří Severočeský klub spisovatelů podporují. „Dík patří i našim čtenářům. Opět je zvu k návštěvě našich webových stránek i na Facebook. Všem přeji úspěšný rok 2021, tentokrát snad už bez koronaviru-19,“ dodal Jiří Kimla.

Radek Strnad