Rezervační systém na www.energytour.cz se pro exkurze spouští 30. května. Kapacita je omezená, kdo chce poznat útroby elektrárny, nesmí příliš váhat. Žádné další mimořádné termíny v letošním roce vyhlášeny nebudou. 

Zájemci o prohlídku Elektrárny Chvaletice si mohou vybrat z 10 termínů. Vždy se jedná o soboty. První možnost je už 18. června. O týden dříve, 11. června, se v Elektrárně Chvaletice koná Den otevřených dveří. Prohlídky areálu jsou naplánovány od 9 do 14 hodin každých 15 minut. I v tomto případě je ale kapacita prohlídek omezená a není možné si prohlídku rezervovat.  

Pro Elektrárnu Počerady je vypsáno pět termínů, první je 25. června. Všechny exkurze začínají v 10 hodin a trvají zhruba tři hodiny. Cena je jednotná 120 Kč pro obě lokality. Trasy exkurzí nejsou pro lenochy. Návštěvníci v elektrárnách mohou nachodit až tři kilometry a ani jedna z exkurzí není vhodná pro lidi s omezenými možnostmi pohybu. Prohlídka obou elektráren ale určitě stojí za trochu námahy. Návštěvníci se dozvědí, jak se energie vyrábí, kde je srdce elektrárny a jakou cestou se do kotle dostává uhlí z lomů na severu Čech. Zjistí také, že elektrárny jsou domovem pro dravé ptáky a v jejich okolí žijí ohrožené druhy zvířat. Průvodce vysvětlí, co je to blackout a jak pracují elektrárny v ostrovním provozu.  

Elektrárna Počerady je s instalovaným výkonem 1000 MW největší tepelnou elektrárnou a třetím největším energetickým zdrojem v ČR. Původně měla stát v Egyptě, z mezinárodního kontraktu však v 50. letech sešlo a hotový africký projekt se využil pro stavbu v severních Čechách. V 90. letech prošla elektrárna rozsáhlou ekologizací a jako první v zemi uvedla do provozu odsířené výrobní bloky. V letech 2014 - 2015 následovala další vlna ekologizace bloků 2 až 5, která snížila emise oxidů dusíku o 60 %. V závěru roku 2020 se elektrárna stala součástí skupiny Sev.en Energy. Ta v současnosti připravuje další miliardové investice, které do budoucna umožní splnit přísné evropské limity pro emise. Elektrárna poskytuje tzv. podpůrné služby pro přenosovou soustavu a podílí se tak na zajištění stability sítě. Podnik také patří k významným zaměstnavatelům v regionu. 

Eva Maříková – manažerka komunikace Sev.en Energy