Mateřská škola Obrnice pravidelně poskytuje svým dětem nadstandartní aktivity, které jsou zdarma. Jsou placeny z rozpočtu obce, protože zřizovatel mateřské školy, Obec Obrnice, školu maximálně podporuje a v předškolním vzdělávání spatřuje velký význam. Patří mezi ně výlety do vzdálenějších míst, hra na flétnu, turistický kroužek „Toulavé nožičky“, Logocvičky - kroužek logopedické prevence, kroužek „Šikovné ruce“ - výroba keramiky a další. Škola je zapojena do řady celostátních projektů, mezi které patří například „Celé Česko čte dětem“, “Bezpečná školka“ „ Cepík “ „ Se Sokolem do života“, „ Malá technická univerzita“ a další. Mateřská škola se chlubí certifikátem: Rodiče vítáni v roce 2022/2023.

Mateřská škola Obrnice