Její součástí jsou také přednášky a historické projekce pod vedením bývalých zaměstnanců drah Hany Seidlové a Ivana Votavy. Výstavu uvedl starosta Obrnic Stanislav Zaspal a první z přednášek se uskutečnila hned po slavnostním zahájení.

Trať Žatec – Postoloprty – Počerady – Obrnice byla uvedena do provozu 16. září 1872. Železniční stanici založily o rok dříve dvě soukromé společnosti, vznik stanice měl pro obec velký význam. V roce 1884 byla trať zestátněna, o století později elektrizována soustavou 3 kV DC.

Význam železniční stanice vzrůstá po uzavření podkrušnohorské pánve vlivem povrchového dobývání hnědého uhlí. Je jedinou velkou seřaďovací stanicí v Mostecké pánvi, a tak dochází k jejímu dalšímu rozšíření koncem roku 1890 byla postavena nová budova a nové kolejiště a později pak v roce 1908. V roce 1925 bylo zavedeno elektrické osvětlení do obou budov železniční stanice. V následujících letech byla osvětlena také obec. Tím se podstatně zvyšuje i počet zaměstnanců, převážně českých dělníků, kteří se v Obrnicích trvale usazují.

Obrnická železniční stanice je součástí lokálky Švestková dráha. Tento název používali už sudetští Němci (pod německým ekvivalentem "Zwetschkenbahn") až do jejich násilného odsunu po druhé světové válce. Jméno trati dalo v tehdejší době velké množství švestkových sadů a alejí, z nichž do dnešních dnů zůstaly po napadení nemocí šarka jen nepatrné zbytky.

Před šesti lety společnost AŽD koupila od státu zbytnou trať Čížkovice – Obrnice s cílem obnovit na ní pravidelný provoz a současně z ní vybudovat zkušební polygon pro zabezpečovací a sdělovací technologie, které vyvíjí, vyrábí a instaluje ve 20 zemích světa. Po dvou letech sezonního turistického provozu začaly vlaky od prosince roku 2019 jezdit na lince U10 mezi Litoměřicemi horním nádražím, Lovosicemi a Mostem každý den. Podařilo se to po dvanácti letech od doby, kdy na tehdy již zastaralé a pomalé trati vlaky přestaly jezdit.

Jana Kratinová