Dvojice mladých umělců předvedla zajímavé vystoupení, kterému účastníci rozsvícení vánočního stromu přihlíželi a odměnili ho velkým potleskem. Obec má hezkou vánoční výzdobu i na hlavní ulici. Před hospodou pak ještě vyřezávaný betlém a schránku ježíškovské pošty. (jak)