V sobotu Offroad safari s průvodcem Martinem Barešem přivezlo malou skupinku, kterou tvořila trojice fandů válečné historie. Jeden z nich v expozici poznal bratra svého dědy, bývalého čs. zahraničního letce v RAF Karla Křížka, rodáka z Litvínova. Všichni tři naslouchali průvodnímu slovu Karla O. Nováka, jednoho z kurátorů expozice a předsedy Severočeského leteckého archivu Most.

Severočeský letecký archiv Most