Jedním z nich je Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha). Roste v lesích a v lesních lemech, kvete bíle se zeleným nádechem, dorůstá několika desítek centimetrů a jako ostatní vemeníky má zpravidla dva přízemní listy.

Letos byl  objeven na jihozápadním okraji Hory Svaté Kateřiny, celkem zde roste na dvou místech asi 10 rostlin. Nález je o to cennější, že jde o druh, který se v Krušných horách na české i německé straně vyskytuje vzácně. Nadto je nepříliš nápadný. V České republice je chráněn jako ohrožený druh, vztahuje se na něj i mezinárodní ochrana Washingtonské úmluvy (CITES).

Text a foto: Vít Joza - Oblastní muzeum a galerie v Mostě