Na začátku ledna loňského roku ukončil velkostroj K54 těžbu do železničních souprav. Definitivně se tak uzavřela jedna historická etapa dobývání uhlí, kdy skrývku k zakládání na lokalitu Jan Šverma dopravovaly vlaky po pohyblivých kolejích. Velkostroj se následně společně s PVZ 305 přesunul na montážní místo, kde oba stroje prošly nezbytnými úpravami zaměřenými především na změnu způsobu těžby na dálkovou pásovou dopravu.

Na konci listopadu se oba opravené stroje vydaly na zhruba 1 800 metrů dlouhou cestu do nové pozice, při níž musely překonat i překážky v podobě linky vysokého napětí, ale především koleje železniční vlečky.

„Na podzim loňského roku probíhaly také dokončovací práce na nově vybudovaných pásových dopravnících. Jednalo se o linky PD 241, PD 242, PD 243 a PD 244. Velkostroj K 54 po transportu na začátku prosince zahájil provoz na PD 242, v současné době již těží skrývkové hmoty na PD 244, v následujícím období bude postupně s posuny těchto nově vybudovaných dopravníků těžit skrývkové hmoty v prostoru bývalého koridoru energetických produktovodů,“ uvedl Jiří Matouš, vedoucí úseku skrývky Vršanské uhelné.

„Poděkování patří obsluze velkostroje i všem, kdo se starají o údržbu dopravníkových linek a odvádějí dobrou práci při opravách technologie, obzvlášť za současných náročných klimatických podmínek,“ uzavřel vedoucí. (pim)