Celkové množství vysazených ryb dosáhlo již více než deseti tun v hodnotě přes jeden milion korun. V posledních několika letech se zarybňování účastní děti z místních základních škol, což přispívá k rozvoji poznávání přírody a k upevňování jejich vztahu k ní.

Zdroj: Youtube

Podzimního vysazování nových ryb nedaleko přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě se zúčastnili žáci třetí a čtvrté třídy 3. Základní školy v Litvínově. „Hlavním cílem našeho společného projektu s Českým rybářským svazem, který jsme odstartovali již v roce 2010, je revitalizace řeky Bíliny. Ryby vysazujeme pravidelně dvakrát ročně. Díky spolupráci s Ekologickým centrem se již poněkolikáté zúčastnili vysazování ryb i žáci místních základních škol. Děti tak stráví dopoledne na čerstvém vzduchu a dozví se i mnoho užitečných informací o životním prostředí a světě vodních živočichů,“ říká Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

„Společně s žáky jsme vysadili do řeky Bíliny 500 kilogramů nových ryb. Děti se dozvěděly veškeré informace o životě v řece Bílině, o struktuře rybí populace a také to, jak ryby žijí a jakou potravu přijímají. V Bílině našly nový domov převážně bílé druhy ryb, jako je plotice, perlín, cejn nebo třeba hrouzek. Pro zpestření jsme přidali také kapry nebo úhoře. Všechny tyto druhy tak vytvářejí v řece Bílině vyvážené společenství,“ popisuje Jan Skalský, tiskový mluvčí Českého rybářského svazu, Severočeského územního svazu.

Součástí akce je i naučně-zábavný program, který si pro žáky připravili zástupci Ekologického centra Most. Během něj si děti rozšířily znalosti o vodní říši a jejich obyvatelích. „My jsme si pro děti připravili kvíz o tom, jak je důležitá voda na naší zemi a že jí není tolik, také měli možnost poznávat podle obrázků druhy ryb, které spolu s rybáři vysadili do řeky. V neposlední řadě si mohli procvičit svoji hrubou motoriku a chytali ryby na pruty pomocí magnetů,“ upřesňuje Hana Matějková z Ekologického centra Most.

Zarybňování vodních toků s cílem revitalizace a navrácení pestrého života je součástí strategie firemní společenské odpovědnosti (CSR). Skupina ORLEN Unipetrol společně se sdružením Alka Wildlife pečuje také o sokoly stěhovavé, kteří hnízdí ve výrobních areálech v Litvínově, Kralupech nad Vltavou a Neratovicích. Od roku 2011 se zde vylíhlo více než 40 mláďat tohoto kriticky ohroženého dravce.

Skupina ORLEN Unipetrol přijala společenskou odpovědnost jako jednu ze svých priorit při budování plánu udržitelného podnikání. ORLEN Unipetrol přistupuje ke své činnosti etickým a odpovědným způsobem, a proto zavedl mezinárodní standardy i v oblasti CSR. Hlavní snahou je trvalý rozvoj skupiny a jejích vztahů s místními komunitami na poli vzdělávání, sociálních otázek a životního prostředí. Celkové výdaje na aktivity spojené se společenskou odpovědností dosáhly v roce 2021 výše 19,36 milionu Kč.

Tereza Stříbrná - specialista komunikace ORLEN Unipetrol