Jedná se o tyto oblasti:

Oblast rodinných domů v uliciPod Koňským vrchem, Okrajová, Horní a Sportovní až k bývalým Hořanům včetně Širokého vrchu. Dále ulice Sportovní, Jižní a záchranné služby.

Dále sídliště okrsku 22 (ulice M. Gorkého včetně Domova pro seniory v ulici Ke koupališti)

Okrsku 21 -  pětistovky, okrsků 23 - 24 – šestistovky a okrsků 25 a 26 - sedmistovky včetně rodinných domů v lokalitách Benedikt připojených na VDJ Ressl.

Pro minimalizaci komplikací spojených s odstávkou vody je odstávka naplánována na noční hodiny a práce na výměně armatur budou probíhat v noci. U vjezdů do těchto lokalit byly rozmístěné informační tabule o odstávce, ale ne všude zůstaly bez povšimnutí některých nenechavých kolemjdoucích. (luk)