Krušné hory jsou neodmyslitelně spjaty s těžbou rud. V dobách jejího útlumu však lidé hledali jiné zdroje obživy a jedním z nich se stala výroba hraček ze dřeva. Když těžba upadala, hračkářství vzkvétalo a naopak. Centrem výroby dřevěných hraček se na české straně staly (pod)horské obce v okrese Most s přesahem do sousedního okresu Chomutov, na německé straně pak městečka v Krušnohorském okrese.

Dlouhá staletí se výroba hraček na obou stranách hranice vyvíjela pospolu, vznikaly podobné výrobky, využívaly se stejné techniky a odbyt probíhal napříč hranicí. Zlom nastal po roce 1945, kdy vzniklo neprostupné hraniční pásmo mezi saskou a českou částí Krušných hor. Kromě zpřetrhání osobních vazeb se dvěma různými cestami vydala i hračkářská výroba. Putovní výstava mapuje vývoj hračkářství v Krušných horách od jeho počátku až do současnosti, především s důrazem na dvojí vývoj v poválečném období, tj. v letech 1945-1990, kdy krušnohorská dřevěná hračka dobývala celý svět.

Výstavě předcházel důkladný průzkum. Archiválií se bohužel dochovalo málo, a tak velká část poznatků vzešla z výpovědí pamětníků hračkářské výroby či jejich potomků. Na výstavě, určené pro malé i velké návštěvníky, budou k vidění předměty, které muzeu zapůjčili nebo darovali právě pamětníci. Přijďte si zavzpomínat na dětská léta a možná zde najdete i to, s čím jste si sami hrávali.

Výstavu doprovází informační panely, které shrnují nejdůležitější milníky výroby dřevěných hraček a popisují nejdůležitější podniky, které zde v poválečném období působily. Interaktivitu zajišťují dotykové panely s unikátním 3D modelem nákladnického kufru či krátkou animací. Své znalosti o krušnohorských hračkách si můžete otestovat v kvízu a dítětem se můžete na chvíli stát v herním koutku.

Na výstavě bude rovněž představen dokumentární film, který zachycuje vzpomínky pamětníků hračkářské výroby. Světlo světa spatří odborná publikace, která dokumentuje jak společný vývoj výroby dřevěných hraček od počátků do 2. světové války, tak rozdílné směřování tohoto odvětví na obou stranách hranice po roce 1945.

K výstavě je připraven doprovodný program v podobě tří workshopů, jejichž termíny budou upřesněny s ohledem na aktuální vývoj protiepidemických opatření – sledujte webové stránky a FB profil muzea.

Projekt „Hračkářský průmysl v Krušnohoří - dvě země - dvě cesty“ byl podpořen Evropskou Unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020. Na projektu partnersky spolupracovalo Oblastní muzeum a galerie v Mostě a Förderverein des Museums Olbernhau e. V.

Otevřeno je Út - Pá 12.00 – 18.00 hodin, So - Ne 10.00 – 18.00 hodin, v pondělí vždy zavřeno.

Jitka Klímová – Oblastní muzeum a galerie v Mostě